Kandidáti

Volební uskupení "MY CO TADY ŽIJEME" se může pochlubit kandidátkou, na které jsou rodilí či dlouhodobě žijící sousedé
z Prahy 1, kteří jsou renomovaní ve svých oborech a v životě již něco dokázali. Všichni se zajímají o rozvoj městské části,
o komunitní a spolkový život. Vnímají a řeší problémy seniorů, rodin a v neposlední řadě živnostníků a podnikatelů. Jsou pro obyvatele Prahy 1 zárukou, že se na nikoho nezapomene, problémy, které všechny trápí se budou řešit a městská část se bude nadále pod jejich vedením rozvíjet a život zkvalitňovat.

1

Ing. Petr Hejma

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní ekonomické vztahy a od roku 1992 podniká ve vlastní investiční společnosti. Je aktivním členem ve významných neziskovkách a institucích působících nejen v centru Prahy. Třetí volební období působí jako předseda správní rady AMU, předseda správní rady nadačního fondu Curie v Praze 1, je členem správní rady nadačního fondu Lucie při Urologické klinice VFN, členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových a místorychtářem Hradčanské obce Baráčníků. Je členem Oldskautu a spoluzakládal spolek pro oživení Prahy 1 KampaNula.

Poprvé se stal starostou městské části Praha 1 roce 2006 a členem zastupitelstva městské části je třetí období. Podruhé byl starostou Městské části Praha 1 zvolen zastupitelstvem 14. ledna 2020 a byl to nelehký start v čele radnice v počínající koronavirové krizi. Věří ale, že jsme občanům v Praze 1 ukázali, že naše koalice odvedla kus dobré práce a stojí za to ji znovu volit. Za nejdůležitější považuje slušnost, odbornost, poctivost a schopnost řádné péče o svěřený majetek.

2

Petr Burgr

V Praze 1 žije od narození, má tady svůj domov. Velmi dobře vnímá, jak se za léta prožitá zde život ve vnitřní Praze mění. Tam, kde dříve pulsoval sousedský život, dnes potkáváme neznámé tváře. Domov netvoří jen místo na přespání. Doma se cítíme tam, kde nám není jedno, jak vypadá naše okolí, jak žijí naši sousedé. Asi proto patří mezi neúnavné zastánce místní občanské společnosti. Akce jako je Malostranský masopust, Rozsvěcení vánočního stromu pod Karlovým mostem, nebo na Petrském náměstí, či svatojánské Navalis jsou tou pravou ukázkou genia loci historické Prahy.

V posledních čtyřech letech měl tu čest ve funkci místostarosty přijmout mimořádné výzvy a vytvářet podmínky pro spolkový život v Praze 1, převzít sociální oblast, jako celek, ale především s úžasnými lidmi pečovat o zde bydlící seniory. Jeho politický život je těsně spjat s KDU-ČSL, do které jsem vstoupil hned po revoluci. Zastupitelem Prahy 1 byl poprvé zvolen v roce 1994, o dva roky později se stal radním. Má za sebou bohužel i smutnou zkušenost, do jeho kompetencí místostarosty (2002-2006) spadalo odstraňování škod po katastrofálních povodních v roce 2002. Prosadil se rovněž program Startovací byty, kdy Praha 1 umožnila mladým manželským párům získat bydlení.

3

Ing. Michal Caban

Režisér, ceremoniář a univerzální divadelní, filmový a televizní tvůrce, a chvíli také komunálním politik. Nejprve tedy tím opozičním, a to po celá dvě volební období. V současném zastupitelstvu se poprvé stal členem koalice a poslední více než dva a půl roku neuvolněným členem Rady MČ Praha 1 - má na starosti kultivaci a oživení památkové rezervace. Desítky let žije v Praze na Novém Městě – co se okolo něj děje mu nikdy nebylo lhostejné. Když mu něco nelíbilo, okamžitě konal– třeba zorganizoval petici pro rezidentsky ohleduplnější variantu rekonstrukce Štěpánské ulice, nebo podporoval privatizaci bytů občanům Prahy 1.

Mimo jiné se také zasadil o oživení Rybářského domečku na Kampě, který převzal Skautský institut, realizoval projekt "Modré informační tabulky", které doplňují na téměř 100 místech červené uliční tabule. Je členem rady Mariánského náměstí, která pracuje na kulturním a společenském životě tohoto místa, a také místopředsedou Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života a s vlastními zkušenostmi spolupracuje s příslušným radním v oblasti kultury. Chce, aby lidé věděli, že se umí postavit za správnou věc a dotáhnout ji do konce.

4

PaedDr. Věra Dvořáková

Patří mezi opravdové starousedlíky. V Praze 1 se narodila, chodila zde do základní školy i gymnázia a celý život zde bydlí. Svůj profesní život zasvětila základním školám Prahy 1 – je předsedkyní Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1. Dobré školy, které tu máme je třeba udržet a podporovat. I proto se věnuje politice – dle svých slov, jen tak může své představy o moderním školství uskutečňovat.  Jejím životním krédem je – kvalitní vzdělávání formuje kvalitního člověka.

5

JUDr. Michal Kučera

Po maturitě na gymnáziu v Jindřišské ulici vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval právem životního prostředí a filozofií práva. Jeho profesní dráha byla ale těsně spojená hlavně s médii. Začínal jako redaktor Lidových novin, poté pracoval jako šéfredaktor lifestylových titulů. Má zkušenosti i z oblasti vnějších vztahů a diplomacie.

Jako mezinárodní volební pozorovatel měl možnost zblízka vidět například prezidentské volby v USA a v dalších státech Evropy i Asie. Na Praze 1 pracoval jako člen komise pro životní prostředí a majetkové komise.

6

Mgr. Michal Vostřez

Od svého narození žije v Praze, je televizním režisérem a scénáristou. V prvních demokratických volbách po roce 1989 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 1 za Občanské Fórum, zastával i funkci neuvolněného radního pro oblast kontroly. Zasadil se o převod Nemocnice na Františku do správy MČ Praha 1 - do budoucna by rád prosadil původní projekt renovace této nemocnice.

V roce 1994 založil hnutí Iniciativa Pražských občanů, které se později rozšířilo po Česku jako Iniciativa občanů. V roce 2000 se mu podařilo přesvědčit zastupitele o nutnosti postavit protipovodňové zábrany, podílel se také na návrhu a realizaci pojištění majetku městské části. V současnosti je členem Finančního výboru.

7

Ing. David Soukup, MBA

Narodil se v Praze v Bubenči, je zakládajícím členem Spolku přátel Petrské čtvrti, neboť zde žil již jeho dědeček, maminka, a teď i on s rodinou. Už při studiu vysoké školy pracoval v Úřadě MČ Praha 1, kde pomáhal s nastavením informační a bezpečnostní strategie včetně fungování vnitřních procesů.

Stál u zrodu parku Lannova, spolupracoval na tvorbě Grantů na opravu domovního fondu. Nyní je zaměstnancem Správy železnic, kde prošel řadou pozic včetně ředitele organizační jednotky. Jeho prioritou je zklidnit centrum města, a to jak dopravně, tak i stavebně například formou zodpovědného územního plánování v celé Praze.

8

Bc. Ludmila Marie Zvěřinová

Svůj čas i energii věnuje hlavně dětem – řídí se ostatně mottem „jsou-li spokojené děti, jsou spokojení i rodiče a prarodiče“. Po studiu pedagogiky na Univerzitě Karlově začala pečovat o naše nejmenší v mateřské škole sv. Augustina v Praze. Tady se jí podařilo stmelit třídu plnou dětí hned několika národností a vytvořit tak fungující komunitu, která se vzájemně obohacovala. Vedle toho koordinovala projekt „Make a connection“, v jehož rámci  také spoluorganizovala letní tábor pro předškolní a neslyšící děti.

9

Bronislava Sitár Baboráková

Je předsedkyní Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života a zároveň zastupitelkou naší městské části Praha 1. Založila platformu chcisevkliduvyspat.cz, která má za cíl pomoci lidem, kteří se trápí mezi provozovnami krátkodobého ubytování. Problematikou Airbnb se zabývá již desátým rokem a byl to pro ni impuls vstoupit do komunální politiky. Ráda by nastavila pravidla tak, aby se v Praze 1 dalo v klidu bydlet a spát, a aby se krátkodobé ubytování regulovalo. Je pro přísný systém kontroly a vymahatelnosti jako je tomu v zahraničí.

10

JUDr. Zuzana Chlupáčová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ve své praxi se specializuje na občanské a rodinné právo. Proto dobře ví, že změny právních předpisů bývají pro občany složité, nesrozumitelné, zmatečné a někdy dokonce nespravedlivé. To by velmi ráda změnila. V politice se chystá uplatnit své bohaté zkušenosti ze sociální oblasti: soustředit se chce hlavně na rodinnou politiku, sociální smír a respektování zájmů a potřeb jednotlivých míst a územních celků.

11

Mgr. Patricia Cipro, M.A.

Je specialistkou na evropskou správu a problematiku fondů EU. Má přes 14 let zkušeností s projektovým řízením na pražském magistrátu, pro který v současnosti pracuje jako externí konzultantka a mentorka. Mezi lety 2004 a 2014 na jejích bedrech spočívala koordinace a řízení více než 1100 projektů realizovaných na území hlavního města, byla také hlavní vyjednavatelkou s Evropskou komisí za celou Prahu. Své mnohaleté zkušenosti by nyní ráda zúročila při boji za maximální využití veřejných prostředků od města, státu i Evropské unie.

12

PhDr. Mgr. Renata Sabongui

Vystudovala taneční konzervatoř, a rovněž dějiny umění na Akademii múzických umění v Praze. Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy získala doktorát. Tanec je její život, vyučovala  studenty v Rakousku a Německu. Balet vyučovala i v USA, její studentkou byla i dcera prezidenta Billa Clintona Chelsea. Nakonec se vrátila do Čech, kde v letech 1998 až 2000 vedla zahraniční oddělení Národního divadla a byla navržena jako první žena v historii na post ředitelky Národního divadla. Dnes učí na Akademii múzických umění v Praze a na pražské taneční konzervatoři, vede i lekce pilates pro veřejnost.

13

Jan Sixta

Je odborníkem v oblasti marketingu a zároveň podniká. Jeho domovskou stranou je KDU-ČSL, kde je členem Krajského výboru. V zastupitelstvu by se rád věnoval vyvážené prezentaci Městské části Praha 1 – správná komunikace s občany a podnikateli je často podceňována, přitom je to velmi důležitá disciplína. Sluší se také říct, že je srdcovým fanouškem pražské Bohemky.

14

PhDr. Roman Vaculka

Pedagog s praxí ze základního a vysokého školství. Má dlouholetou zkušenost na manažerských pozicích ve farmaceutickém průmyslu. Zajímá se o místopis Prahy a celé České republiky. Přes 30 let je rezidentem Prahy 1 , posledních 8 let bydlí v Dlouhé ulici v blízkosti Staroměstského náměstí.

15

Mgr. Lucie Vaverková

Na pražském Novém Městě bydlí již něco přes deset let, její život je však s Prahou 1 spojen daleko déle. Trávila zde celá svá vysokoškolská studia práv a následně zde roky pracovala – věrná své profesi samostatné advokátky s generální praxí. Věří tedy, že v komunální politice naší městské části bude moci nabídnout vedle svých osobních zkušeností i své nabyté profesní zkušenosti. Bude usilovat o to, aby se nám na Praze 1 nadále společně žilo co nejpříjemněji a nejbezpečněji.

16

Marcel Zenkl

Hnutí „My co tady žijeme“ mu už v minulém volebním období dalo příležitost podílet se na správě věcí veřejných – vedl komisi pro investice. Praha 1 potřebuje mnoho věcí změnit, a Marcel je připraven do toho jít naplno. Jeho heslem je „hlavně žádné falešné sliby a falešná předsevzetí“. Myslí, že občané ocení, když se jejich podnětům bude někdo seriózně věnovat. Rozhodně hodlá naslouchat jak občanským sdružením, tak i potřebám obyvatel města a soukromým investorům, kteří chtějí měnit tvář Prahy. Má úctu k autoritám a hodlá jim naslouchat. Myslí si, že je potřeba dobré převzít a rozvíjet, a zároveň se poučit z chyb.

17

Ing. Tomáš Oliva

Více jak dvacet let žije na Kampě, osmým rokem předsedá Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Do roku 1990 byl specialistou na provoz jaderných elektráren, poté až do roku 1997 pracoval v kanceláři prezidenta Václava Havla ve vedoucí pozici. Nyní je poradcem generálního ředitele Agentury pro podnikání a inovace, svoje dosavadní zkušenosti by rád zúročil i na pražské radnici. Je rovněž bývalým a hrdým prezidentem československého balonového svazu.

18

Ing. Vladimír Krištof

Při jeho povolání se dá tak trochu říct, že je člověkem do nepohody, je totiž expertem na krizové řízení a organizaci likvidace škod při živelních pohromách. Již od dětství ho fascinovali hasiči a už v osmi letech se stal členem dobrovolného sboru. Stal se zakládajícím členem a 1. starostou Sboru dobrovolných hasičů v Praze 1, kterým je dodnes. Asi nepřekvapí, že se rád věnuje propagaci dobrovolných hasičů a zajišťuje hasičské programy na akcích pro děti.

19

Mgr. Michal Staněk

V Praze 1 žije, studuje a pracuje od roku 2010, působí zde jako samostatný advokát. Ve své praxi se často potkává s problematikou regulace sdílené ekonomiky, která naši městskou část tolik trápí: především tedy Airbnb a koloběžky. V současném volebním období zastával funkci člena komise rady pro obchod a služby. V roce 2014 založil iniciativu ZaSignal, která se úspěšně zasadila o pokrytí tunelů pražského metra signálem mobilních operátorů. Je ženatý a ve volném čase jezdí na kole a hraje na kytaru.

20

Roman Menc

Od narození žije v Praze 1. Je velkým milovníkem zvířat, určitě ho znáte jako ochránce (především) psů na Petříně.

21

Ing. Roman Bělor

Lásku ke klasické hudbě zdědil po otci, který byl profesionálním zpěvákem – barytonistou. Protože pochází z profesně velmi pestré rodiny, po studiích na ČVUT se věnoval technicko-ekonomické oblasti, ze které čerpá zkušenosti dodnes. Od pádu komunismu působí jako producent koncertů klasické hudby, je ve vedení významných kulturních institucí – nejdříve Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, nyní Pražského jara. Za svou kariéru je hrdý na modernizaci Symfonického orchestru jako instituce a s tím související dohled nad rekonstrukcí kostela Svatých Šimona a Judy na koncertní síť a asistování při generální rekonstrukci Obecního domu. V současné době je rovněž poslancem.

22

Mgr. Kryštof Petrásek

Benjamínek naší kandidátky, který je rád, že ho „mazáci“ vzali mezi sebe. Prahu 1 zná jako svoje boty, a to hlavně z kokpitu tramvaje, kterou řídí již čtvrtým rokem. Mezitím stihl dokončit studium na Univerzitě Karlově a nyní na Ministerstvu dopravy zajišťuje evropské dotace do městské drážní dopravy. Čerpá tak inspiraci na řešení dopravních problémů jak u nás, tak v zahraničí – rád by je uplatnil i v Praze 1. V letošním roce se s týmem Zavaděči umístili na prvním místě v Pražském inovačním maratonu s projektem efektivního řízení tramvají na Senovážném náměstí.

23

Mgr. Lucie Doušová

Hudební lektorka a speciální pedagožka. Praha, zejména Malá Strana jí během studia na Karlově univerzitě přirostla k srdci. Hraje na akordeon na koncertech i jen tak pro radost, na Kampě pořádá ojedinělé hudební příměstské tábory. Díky spolupráci s neziskovou organizací "Mezi námi" rozvíjí v hudebních projektech mezigenerační propojení seniorů a dětí. Podporuje Sportovní klub vozíčkářů a českou Asociaci paraplegiků. Věnuje se hudební výuce a muzikoterapii pro zdravé a hendikepované všech věkových kategorií. Díky mnohaleté zkušenosti je zastánkyní reformy školství a přiblížení výuce přirozenému a zdravému vývoji dětí.

24

Roman Hlávka

Roman vystudoval České vysoké učení technické a v Praze žije bezmála 55 let. Společně se svojí ženou vychovává tři děti. Profesně se věnuje investiční výstavbě a momentálně si rozšiřuje vzdělání v magisterském studiu zaměřeném na ekonomii a státní správu. Na Praze 1 žije 10 let. Je bez politické příslušnosti, ale politika centrální Prahy mu není lhostejná.

25

Petr Vlasák

V Praze 1 žije již od narození, je otcem tří dětí a iniciátorem klubu tatínků, dědů a potomků pro mezigenerační sdílení rodových dovedností. Pracuje jako konzultant Fondů na podporu vzdělávání, kultury a udržitelného rozvoje. Na Magistrátu hlavního města Prahy nasbíral řadu cenných zkušeností, které by rád zúročil na radnici Prahy 1. Bude prosazovat, aby se v srdci Prahy žilo jejím obyvatelům komfortně. Kultivací veřejného prostoru a služeb pomůžeme i návratu komunity místních usedlíků. Ve volném čase je Petr básníkem, motorkářem a cestovatelem.

26

Aleš Strnad

Správce Mariánského sloupu na Staroměstském nám.

27

MUDr. Jiří Kučera

Jako lékař začínal na interně ve Slaném, později v Thomayerově nemocnici. Dnes ho potkáte v ordinaci na Starém Městě – ostatně na Malé Straně žije už 35 let. Spoluzaložil sdružení Kampa Střed Světa, je členem Klubu Za starou Prahu. S Ondřejem Höppnerem založil Malostranské noviny a s Petrem Hejmou spolek KampaNula. Neúnavně se snaží prosadit projekt na oživení Rybárny, a také na vylepšení Baráčnické rychty. V srdci Prahy spoluorganizuje řadu akcí, které pomáhají oživit centrum Prahy a zároveň jeho společenský život.

OE logoAriseHealth logo2020INC logo